Tietosuoja

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterin nimi

Espoo Big Band ry:n tiedotusrekisteri

Rekisterinpitäjä

Espoo Big Band ry, y-tunnus 0907625-5, Ahertajantie 6 b, 02100 Espoo

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Tuottaja Pedro Herrero, info(at)apriljazz.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tietoja käytetään Espoo Big Band ry:n järjestämien tapahtumien (esim. April Jazz -festivaali, April Jazz Club sekä Espoo Big Bandin konsertit) tiedotuksessa ja markkinoinnissa. Lisäksi rekisteriä voidaan käyttää asiakkaalle tuotettujen palveluiden kehittämiseen, markkinointiin, myynnin edistämiseen, markkinointitutkimusten suorittamiseen ja palveluviestintään.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää henkilön nimen ja sähköpostiosoitteen.

Säännönmukaiset tietolähteet ja tietojen säilyttäminen

Rekisteröidyt kirjaavat tietonsa itse uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä tai antavat markkinointiluvan esimerkiksi asiakaskyselyn tai tapahtuman yhteydessä.

Rekisteritietoja säilytetään, kunnes rekisteröity itse ilmoittaa haluavansa tietonsa pois tiedotusrekisteristä. Uutiskirjeen voi peruuttaa milloin tahansa uutiskirjeen alaosassa olevan linkin kautta, jolloin tiedot poistuvat rekisteristä. Rekisteristä voidaan poistaa myös vanhentuneita tai virheellisiä tietoja mikäli niitä huomataan esimerkiksi uutiskirjeen lähettämisen yhteydessä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan suostumusta muutoin kuin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa ja palvelun teknisen toteuttamisen sitä edellyttäessä.

Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain 22 §:n – 23 §:n nojalla esimerkiksi palvelujen ja viestinnän teknisen toteuttamisen sitä edellyttäessä.

Espoo Big Band ry:n uutiskirjeiden lähettämiseen käytetään yhdysvaltalaista MailChimp-sähköpostipalvelua, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. MailChimp suojaa tiedot henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

Rekisterin suojaus

Rekisteri on ATK-muodossa ja sijaitsee MailChimp-palvelussa. Palvelu on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin, ja käyttöoikeus palveluun on vain sitä käyttötarkoituksen mukaisesti tarvitsevilla henkilöillä.

Yksityiskohtaiset tiedot MailChimpin tietosuojasta löytyvät englanniksi verkosta osoitteesta https://mailchimp.com/legal/privacy/ ja lisätietoa siitä, miten MailChimp suojaa palvelimellaan säilytettävää dataa osoitteesta https://mailchimp.com/about/security/.

Tarkastusoikeus ja kielto-oikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain nojalla oikeus tietää, mitä tietoja hänestä säilytetään ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus sekä oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin tai profilointiin, jolloin asiakkaan tietoja ei voi käyttää markkinoinnin kohdentamiseen.

Riittävän tarkka ja yksilöity tarkastus- tai virheenkorjauspyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle kirjallisena osoitteella: Espoo Big Band ry, Ahertajantie 6b, 02100 Espoo.

Evästeet

Käytämme evästeiden (cookie) ja muiden tekniikoiden avulla kerättyä tietoa myös mainonnan ja palvelun sisällön kohdentamista varten sekä mm. tuotekehitystä ja palvelun parantamista varten. Evästeiden avulla voimme tunnistaa käyttämäsi selaimen sekä tiettyjä ko. selaimeen liittyviä tietoja sivujemme käytöstä.
Käytämme myös evästeitä, joiden avulla voimme kohdentaa omaa ja valittujen kolmansien osapuolien toteuttamaa markkinointia palvelun ulkopuolisilla verkkosivustoilla esimerkiksi sen mukaan, mitä kohteita olet etsinyt tai mitä sivuja olet katsellut palvelussa. Nämä evästeet toimittaa usein luotettu kolmas taho.

Tällaisia evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla kerättyä tietoa ei voida palauttaa yksittäistä tunnistettavaa henkilöä koskevaksi. Henkilötietolainsäädännön sallimin tavoin evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin yhdistää käyttäjältä palvelun käyttämisen yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

Selaimesi hyväksyy todennäköisesti evästeet oletusasetuksin, mutta voit muuttaa selaimesi asetuksia, mikäli et halua, että selainkäyttäytymisestäsi saatavaa tietoa hyödynnetään. Evästeiden käytön estäminen vaikuttaa siihen, että palvelun kaikkia toimintoja ei voida käyttää. Jos estät mainonnan kohdentamisen, sinulle näytetään yhtä paljon mainoksia kuin aikaisemmin, mutta mainonta ei ole kiinnostusalueittesi mukaan valittua.”

Päivitetty 9.12.2019