Arvonnan säännöt

Jaa tunnelmapätkä April Jazzeilta ja voita ennakkoliput vuodelle 2019!

Arvonnan järjestäjä:

April Jazz / Espoo Big Band ry
Ahertajantie 6 b
02100 Espoo
09 455 0003

Arvonnan säännöt

Arvontaan osallistuminen edellyttää 18 vuoden ikää. Arvontaan saavat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt, pois lukien niiden yritysten työntekijät tai heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat henkilöt, jotka ovat osallistuneet tämän arvonnan valmisteluun tai toteuttamiseen. Arvontaan voi osallistua jakamalla kuvan tai videon omalla Facebook-sivullatai Instagram-tilillä. Facebookissa osallistuttaessa tulee osallistujalla olla käytössään julkinen Facebook-tili tai arvontaan osallistuvan postauksen tulee olla julkinen. Instagramissa osallistujalla tulee olla julkinen Instagram-tili. Arvontaan osallistutaan tägäämällä jaettuun kuvaan tai videoon tunnukset #apriljazz #siltäkuulostaa.

Kilpailuaika

Arvontaan voi osallistua 25.-29.4.2018. Arvonta suoritetaan 7.5.2018 ja voittajille ilmoitetaan voitosta kommentoimalla kyseisiä postauksia sekä henkilökohtaisesti Facebook- tai Instagram-viestillä.

Arvonnan palkinto

Kaikkien kuvan tai videon April Jazzien tunnelmasta jakaneiden kesken arvotaan kolmekymmentä (30) palkintoa. Palkintoina arvotaan yhteensä 30 ennakkolippua vuoden 2019 April Jazziin. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi. Mikäli voittajia ei tavoiteta yhden viikon kuluessa yhteydenotosta, April Jazz pidättää oikeuden valita uuden voittajan. April Jazz ei maksa voittajien matka- eikä majoituskuluja. April Jazz ei vastaa voittajien kadonneista lipuista.

Arvonnan järjestäjän oikeudet

Arvonnan järjestäjällä on oikeus julkaista palkinnon voittajien nimi Facebook-sivuilla sekä Instagramissa ja April Jazzin omilla verkkosivuilla. April Jazz käyttää osallistujien antamia yhteys- ja muita henkilötietoja vain

arvonnan järjestämiseen liittyviin tarkoituksiin eikä käytä tai luovuta henkilötietoja suoramarkkinointiin tai muihin tarkoituksiin ilman osallistujan antamaa erillistä suostumusta. Arvonnan järjestäjä ei vastaa vahingoista, menetyksistä tai kustannuksista, joiden väitetään aiheutuneen tähän arvontaan osallistumisesta tai palkinnon käyttämisestä. Mikäli epäilemme vilppiä, on April Jazzilla oikeus tarkistaa ja sulkea pois kilpailijoita. Arvontaan osallistuvat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan sääntöjä ja mahdollisia soveltuvia Facebookin ja Instagramin käyttäjäsääntöjä. April Jazz noudattaa kaikissa kilpailuissaan Suomen lakia.

Arvonnan järjestäjä maksaa palkinnosta menevän arpajaisveron. April Jazzilla on oikeus muuttaa sääntöjä kilpailun aikana ilmoittamalla muutoksesta julkaisussa Facebook- tai Instagram-sivulla tai muulla tavalla. April Jazzilla on oikeus peruuttaa arvonta ilman erillistä ilmoitusta, mikäli siihen ilmenee tarvetta (tietokonevirus tms.). Arvonnan järjestäjä pidättää kaikki oikeudet muutoksiin ml. oikeuden muuttaa sääntöjä tarvittaessa.